Czy wiesz jak poprawnie dbać o system Be-Tech – czas?

2021/02/15
System Be-Tech - czas

System zamków Be- Tech jest niezawodnym systemem, lecz wymaga przestrzegania paru zasad przez użytkownika co na pewno zaowocuje bezawaryjną pracą na długie lata.

Jedną z takich zasad w systemie zamków off-linowych jest poprawny „czas”, zaprogramowany w zamku hotelowym. Czas w zamkach jest wykorzystywany do rozpoczęcia jak i terminowania rezerwacji gości podczas pobytu. Wykorzystuje się go również dla kart personelu, które mogą mieć ustawiony harmonogram pracy oparty o konkretne dni i godziny, w których karta personelu będzie mogła być aktywna. System Be-Tech umożliwia odczytanie 400-stu ostatnich zdarzeń (numer drzwi, typ kart, nazwa użytkownika i najważniejsze, czas kiedy taka karta została użyta).

W Polsce zmieniamy czas dwukrotnie, w marcu i październiku. Różnica jest kolosalna bo aż o 1 godzinę. Może to wpłynąć na rozpoczęcie lub zakończenie rezerwacji, nie poprawne działanie kart personelu jak i błędny czas przy odczytywaniu zdarzeń z zamka.

W zamkach hotelowych Monako, London, Shadow II i czytniku 2700M czas aktualizujemy w ten sam sposób. Do wykonania aktualizacji czasu jest wykorzystujemy Handset (urządzenie programujące) lub kartę S70. Wgrywanie czasu na kartę lub Handset odbywa się przy pomocy oprogramowania BIS Hotel zainstalowanego przy wykonywaniu wdrażania systemu zamków.


[ESC] lub