BIS Hotel

BIS Hotel

Zmiana czasu z letniego na zimowy i odwrotnie z zimowego na letni wpływa na pracę systemu Be- Tech:

Brak zmiany czasu może powodować problemy:

 • skrócona doba klienta o godzinę, co skutkuję wcześniejszą terminacją karty gościa i brak możliwości otwarcia pokoju.
 • działanie karty dopiera za godzinę od momentu zaprogramowania karty

Aktualizację zamków wykonujemy za pomocą karty S70 + program BISHotel

W niektórych przypadkach, po aktualizacji systemu operacyjnego jest wymagane ponowne nadanie kodu rejestracji.

Najszybszą drogą usunięcia awarii jest kontakt do Nas, po weryfikacji obiektu generujemy kod.

Tak. Programując kartę personelu ustala się godziny w których mogą one otwierać pokój. Jeżeli gość zamknie zamek od środka, to personel sprzątający nie będzie mógł otworzyć zamka kartą nawet w ustalonych godzinach. Inne uprawnienia ma natomiast karta menadżera, która ze względów bezpieczeństwa, otwiera wszystkie zamki w obiekcie, nawet jeżeli są zamknięte od środka.

Tak. Na tym właśnie polega system jednego klucza – gość ma dostęp do swojego pokoju oraz pozostałych atrakcji oferowanych przez hotel korzystając z jednej karty. Uprawnienia dostępu są programowane przez recepcjonistę przy pomocy oprogramowania hotelowego.

Zgubioną kartę można anulować i wydać jej duplikat. Przy wydaniu duplikatu, zgubiona karta traci ważność i nie otworzy pokoju, do którego była przypisana.

W tej chwili zamki hotelowe Be-Tech są zintegrowane z następującymi systemami hotelowymi: DM Plaza, Chart, LSI, SOHO itp.. Jeżeli korzystasz z któregoś z tych programów, to zamki hotelowe Be-Tech będą z nim współpracowały. Jeżeli korzystają Państwo z innego rozwiązania lub chcą Państwo zintegrować zamki hotelowe Be-Tech z autorskim rozwiązaniem, dostarczamy niezbędne do tego biblioteki programistyczne. W tym celu trzeba się z nami skontaktować.

Nie. Oprogramowanie może być zainstalowane lokalnie, np. na komputerze recepcyjnym, który wykorzystywany jest do meldowania gości i wystawiania kart. Oprogramowanie może również pracować w konfiguracji klient – serwer, w której kilka instancji programu korzysta ze wspólnej bazy danych.

Uzyskanie pomocy zdalnej – Instrukcja postępowania:

 1. Pobierz program Team Viewer Quick Support
 2. Zapisz pobierany plik np. na pulpicie
 3. Zadzwoń do opiekuna technicznego lub do działu wsparcia technicznego w celu szczegółowego opisania problemu i nawiązania zdalnego połączenia
 4. Uruchom pobrany plik i wyraź zgodę na jego uruchomienie
 5. Wyraź zgodę na zdalny dostęp naszego pracownika do komputera

Nie. Zamki hotelowe Be-Tech otwierane są przy pomocy kart Mifare (13,56 MHz) i inne karty nie będą z nimi współpracowały. Dodatkowo, ze względów bezpieczeństwa, karty pracujące w systemie jednego klucza Be-Tech są chronione kluczem bezpieczeństwa. Dzięki temu jedynie autoryzowane karty Mifare mogą pracować z zamkami hotelowymi Be-Tech.

  Brak odpowiedzi - napisz do nas

  [ESC] lub