Zamki hotelowe Be-tech zintegrowane z oprogramowaniem SOHiS

Zamki hotelowe Be-tech stanowiące element Systemu Jednego Klucza zostały zintegrowane z oprogramowaniem do zarządzania hotelami SOHiS-HOTEL. To kolejny krok w kierunku uniwersalności zamków hotelowych Be-Tech.

Teraz obiekty posiadające oprogramowanie firmy SOHiS będą mogły w pełni wykorzystać funkcjonalność Systemu Jednego Klucza. Oznacza to, że możliwe będzie prowadzenie obsługi klienta przez podstawowe funkcje od rezerwacji poprzez zameldowanie, obciążanie go dodatkowymi usługami w trakcie pobytu, aż do wymeldowania i wystawienia dokumentu sprzedaży.

Oprogramowanie firmy SOHiS to nie tylko moduł hotelowy, to też moduł SPA, Medyczny czy Parkingowy.

Moduł parkingowy  umożliwia zarezerwowanie dzienne, godzinowe miejsca parkingowego dla danego pokoju i gościa z możliwością automatycznego rozliczenia. Planując pobyt kuracjusza można też zaplanować zajętość miejsca na parkingu i wyliczenia kosztu postoju pojazdu.

Moduł SPA  proponowany jest dla obiektów posiadających gabinety zabiegowe (kosmetyczne i rehabilitacyjne). Moduł pozwala na planowanie zabiegów i rezerwację stanowisk w formie grafików z wydrukiem karty zabiegów, umożliwia ręczne lub automatyczne obciążanie gościa za zabieg lub przypisanie obciążenia do konkretnego pokoju. Dla osób z zewnątrz wystawiane są dokumenty sprzedaży. Dodatkowo Moduł SPA może współpracować z Modułem do obsługi dokumentacji medycznej i kartami wypisowymi. Obydwa moduły korzystają z danych o gościu wprowadzonych na recepcji powodując pełną integracje danych w systemie.

Więcej informacji na temat oprogramowania SOHiS na stronie producenta: www.sohis.pl