Trendy w systemach zabezpieczen 2015 be-tech

Systemy zabezpieczeń w hotelach – trendy na rok 2015 część 2

Dwoma najbardziej widocznymi w ostatnich latach trendami w systemach zabezpieczeń hoteli są szybki wzrost liczby instalacji systemów kontroli dostępu w hotelach oraz wdrażanie systemów jednego klucza. Oba te systemy mają na celu zastąpienie kluczy mechanicznych znacznie wygodniejszymi kartami lub brelokami zbliżeniowymi.

Wymiana zamków mechanicznych na hotelowy system kontroli dostępu

Systemy kontroli dostępu oparte o karty zbliżeniowe, kod PIN lub biometrię stosowane są obecnie w każdym nowo budowanym obiekcie. Dotyczy to również hoteli i pensjonatów. Systemy kontroli dostępu zwiększają wygodę pracowników i gości hotelowych oraz podnoszą bezpieczeństwo obiektu uniemożliwiając wejście do wydzielonych stref osobom nieuprawnionym. Firma Market&Market szacuje, że kontrola dostępu będzie jednym z najszybciej rozwijających się segmentem rynku zabezpieczeń z przyrostem ponad 7% (rok do roku).

Zastosowanie systemu kontroli dostępu pozwala na elastyczne przyznawanie uprawnień dostępu dla gości i personelu hotelowego. W przypadku hoteli system, kontroli dostępu umożliwia wydzielenie stref dostępnych jedynie dla personelu, a nawet określenie godzin, w których pracownicy mają mieć dostęp do poszczególnych pomieszczeń. Przykładowo, do pomieszczeń technicznych dostęp przydzielić można jedynie personelowi sprzątającemu, w dowolny dzień tygodnia, w godzinach od 9 do 17. Co więcej, system kontroli dostępu pozwala na rejestracje kto i w jakich godzinach wchodził do każdego z pomieszczeń, co znacznie podnosi bezpieczeństwo obiektu i umożliwia łatwą identyfikację osoby przebywającej w pomieszczeniach w konkretnych godzinach. Drzwi kontrolowane przez system kontroli dostępu mogą być otwierane przez wpisanie kodu PIN, odczytanie karty lub odcisku palca. Pozwala to na zastąpienie pęków kluczy mechanicznych znacznie wygodniejszym dla personelu rozwiązaniem.

Ważnym komponentem oprogramowania do zarządzania systemem kontroli dostępu jest Rejestracja Czasu Pracy, która pozwala na automatyczne rozliczanie godzin pracy personelu na podstawie godzin wejścia i wyjścia z obiektu. Dane mogą być wyeksportowane do popularnych programów kadrowych. Innym istotnym elementem oprogramowania kontroli dostępu jest Rejestracja Czasu Pracy Wartowników – moduł pozwalający na ustalenie trasy i godzin patroli strażników oraz analizowanie jak wywiązują się z postawionych zadań.

Wdrożenia systemu jednego klucza

Hotelowy system jednego klucza jest rozszerzeniem systemu kontroli dostępu. System jednego klucza umożliwia gościom na korzystanie z wszelkich udogodnień w hotelu przy pomocy jednej karty. Gość posiadający odpowiednią kartę może otworzyć pokój, wejść do strefy SPA, otworzyć szafkę basenową, zapłacić za posiłek w hotelowej restauracji czy przywołać windę na piętro, na którym się aktualnie znajduje. Obecnie wiele hoteli, które wdrożyły już elektroniczne zamki hotelowe rozbudowują instalacje o kolejne elementy systemu jednego klucza, np. zamki do szafek basenowych, czytniki kart umożliwiające integrację z programami do zarządzania gastronomią, itd. Z punktu widzenia gościa hotelowego system jednego klucza znacznie zwiększa wygodę, z kolei z punktu widzenia właściciela lub zarządcy hotelu, system jednego klucza podnosi  poziom bezpieczeństwa obiektu i umożliwia ograniczenie kosztów związanych z ochroną fizyczną obiektu.

System jednego klucza Be-Tech

Wszystkie elementy systemu jednego klucza obsługiwane są przez kartę lub brelok. Pozwala to na przydzielenie praw dostępu wybranym osobom w danym okresie. Przykładowo, gość hotelowy może wejść do swojego pokoju, na basen hotelowy i do strefy SPA jedynie do daty wymeldowania, ale obsługa hotelu może otwierać te pomieszczenia zawsze. W przypadku zgubienia karty może być ona anulowana. Co więcej, każdy z elementów systemu jednego klucza (zamki hotelowe, zamki do szafek, kontrolery dostępu) ma wbudowaną pamięć, co pozwala na odtworzenie ostatnich kilkuset zdarzeń (kto i kiedy otwierał dany pokój / szafkę). W przypadku zgłoszenia kradzieży możliwe jest uzyskanie informacji kto i kiedy wchodził do pokoju.

Systemy jednego klucza mogą być instalowane w praktycznie każdym obiekcie: w hotelach, aquaparkach, biurach, itd. Zapraszamy do zapoznania się z opisem przykładowego wdrożenia systemu jednego klucza w hotelu Scout w Częstochowie.

Ten wpis jest drugą częścią artykułu opisującego trendy w zabezpieczeniach hoteli na rok 2015. Zobacz również poprzednią część!