Internet Rzeczy w hotelu – monitorowanie temperatury

Rozwój technik bezprzewodowych pozwala na szybką i tania instalację systemów monitorowania temperatury przechowywania i obróbki żywnosci.

Wymagania związane z temperaturą

Przepisy związane z obróbką żywności wymuszają konieczność monitorowania temperatury oraz wilgotności. Monitoring temperatury wymagany jest również przez system zarządzania jakością obejmujący analizę zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP). Należy monitorować zarówno temperaturę pomieszczeń, w których przetwarzane i przechowywane są produkty jak również temperaturę samych produktów.

Wymogi określone są w następujących dokumentach:

Rozporządzeniu (WE) NR 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego
Rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych
Dodatkowo, należy wdrożyć system zarządzania jakością obejmujący analizę zagrożeń i krytycznych punktów kontroli HACCP.

Jak monitorować temperaturę?

Rozwiązaniem przeznaczonym do monitorowania warunków środowiskowych w dużych obiektach jest Efento Cloud – platforma serwerowa gromadząca i przetwarzająca dane z sensorów Efento. System przeznaczony jest do obiektów, w których monitorowane jest od kilkunastu do kilkuset punktów pomiarowych. Dane mogą być przesyłane do platformy z dowolnej lokalizacji, a użytkownik ma do nich dostęp przez przeglądarkę internetową.
System składa się z bezprzewodowych rejestratorów temperatury oraz gateway’ów, czyli koncentratorów, które odbierają bezprzewodowo pomiary z rejestratorów i przesyłają je po sieci Internet do platformy w chmurze – Efento Cloud.

Bezprzewodowy system monitorowania tempertury

Bezprzewodowy system monitorowania temperatury – wersja Cloud


Platforma serwerowa jest „mózgiem” całego systemu, to tam podejmowane są decyzje o wysyłce powiadomień SMS / e-mail, tam również gromadzone są dane pomiarowe, do których użytkownik ma dostęp z dowolnego miejsca na świecie.
Funkcjonalność i niezawodność platformy została potwierdzona u 160 klientów.
Platforma utrzymywana jest przez firmę Efento, dzięki czemu użytkownik nie musi martwić się zatrudnianiem informatyków, konserwacją, utrzymaniem, czy aktualizacją oprogramowania.
Większy potencjał rozwojowy jest po stronie technologii bezprzewodowej ze względu na niskie koszty instalacji i mobilność. Czujniki bezprzewodowe charakteryzują się większą niezawodnością niż czujniki kablowe, łatwością instalacji, mniejszymi kosztami, prostym serwisowaniem oraz łatwością podpięcia do “chmury”. Obecnie brak możliwości podłączenia do “chmury” praktycznie powinien eliminować czujniki z rynku.

Bezprzewodowe czujniki i  rejestratory Efento

Efento oferuje bezprzewodowe rejestratory temperatury umożliwiające monitoring i rejestrację temperatury zarówno w pomieszczeniach, w których przetwarzane jest mięso jak i temperaturę samego mięsa, dzięki specjalnej sondzie pomiarowej, która przewidziana jest do kontaktu z żywnością. Rejestratory mają szeroki zakres pracy, dzięki czemu mogą pracować zarówno w pomieszczeniach, gdzie przetwarzane jest mięso jak i w chłodniach oraz podczas transportu.

Bezprzewodowy rejestrator temperatury

Bezprzewodowy rejestrator temperatury

Przemysł 4.0 – obniży koszty poprawi jakość

Nowoczesny przemysł szybko przesuwa się w kierunku rozwiązań, w których monitorowanie procesów będzie wykonywane przez inteligentne systemy oparte na czujnikach.
Dane pozyskiwane z sensorów mogą stanowić  bazę do analizy przez odpowiednie oprogramowanie i podejmowanie decyzji produkcyjnych bez udziału człowieka.

Nowoczesne sensory – kiedy i po co?

Już obecnie warto wprowadzać do hoteli tego typu rozwiązania, ponieważ obniżają koszty nadzoru nie tylko przechowywania żywności ale kompleksowego nadzoru obiektu.

Monitorowanie procesów przechowywania i obróbki żywności z wykorzystaniem sensorów może wynikać z konieczności:

  • spełnienia i udokumentowania wymagań regulacyjnych
  • analizy środowiska i warunków w miejscu przetwarzania i ich wpływu na otoczenie
  • śledzenia awarii maszyn
  • uzyskania precyzyjnego systemu kontroli jakości

Przykładowa gama dostępnych sensorów: Czujniki: temperatury i wilgotności , ciśnienia, poziomu cieczy, prądu, przepływu cieczy, ruchu, czystości powietrza, hałasu,wibracji, stanu łożysk (zintegrowana temperatura i wibracje), jakości montażu (kształt, wymiary), gazów i oparów (paliwa, SO2 itp), światła i koloru, magnetyczne do kontroli wewnętrznej jakości elementów konstrukcyjnych, identyfikujące położenie przedmiotów (np szpitalnych urządzeń medycznych) ugięcia konstrukcji (np od obciążenia śniegiem), do pomiaru odkształceń
(umożliwiające np. badanie turbin bez konieczności demontażu),
zanieczyszczenia wód (np rtęć).
Producent wprowadza do oferty rejestratory temperatury NB-IoT, które przesyłają dane bezprzewodowo w oparciu o infrastrukturę sieciową zbudowaną przez operatora telekomunikacyjnego. Rejestratory są zasilane bateriami, które gwarantują ich nieprzerwaną pracę przez okres kilku lat. Rejestratory NB-IoT przesyłają dane do platformy Efento Cloud. 

Bezpłatne testy

Zapraszamy na witrynę www.efento.pl celem zapoznania sie z asortymentem i skorzystania z oferty bezpłatnych testów systemu. Instalacja we własnym zakresie zajmuje około 1.5-2 godzin. W czasie miesięcznych testów można zapoznać się z możliwościami i niezawodnością systemu.

Firma wdrożyła swoje rozwiązania u ponad 2000 klientów i jest obecnie jednym z największych producentów czujników i rejestratorów temperatury w Europie.