Elementy systemu jednego klucza Be-Tech

Wszystkie prezentowane poniżej elementy systemu mogą być obsługiwane przy użyciu tej samej karty. Karty dla gości hotelowych można zaprogramować tak, żeby przydzielić im dostęp do wybranych stref, umożliwić im dostęp do parkingu, szafek w strefie SPA, a nawet wysyłać windę na ich piętro bez naciskania przycisku!