Kontrola dostępu w hotelu – słownik pojęć

Rozważając wdrożenie systemu jakim jest kontrola dostępu w hotelu spotkają się Państwo z wieloma nowymi pojęciami. Żeby ułatwić Państwu ich zrozumienie przygotowaliśmy krótki słownik opisujący słowa kluczowe i najważniejsze pojęcia związane z tematem kontroli dostępu w hotelach.

Elektroniczny zamek hotelowy – często nazywany również zamkiem hotelowym na kartę albo klamką hotelową. Zamek mechaniczny z czytnikiem kart, silniczkiem sterującym ryglem oraz elektroniką obsługującą pracę pozostałych elementów zamka. Zamki elektroniczne umożliwiają gościom hotelowym wygodny dostęp do pokojów przy pomocy kart – kluczy programowanych przez pracowników recepcji. Zamki hotelowe wyposażone są w pamięć, w której rejestrują godziny otwarcia oraz identyfikatory otwierających kart. Zamki elektroniczne mogą być zasilane bateriami lub stałym zasilaniem (konieczność pociągnięcia kabla do każdego z zamków i montażu go w drzwiach).

Norma EN 14846:2008 – Norma opisuje parametry zamków elektromechanicznych takich jak klasa zastosowania, trwałość i wytrzymałość mechanizmu zapadki, waga drzwi i siła zamykania, zdatność zamka do zastosowania w drzwiach przeciwogniowych / dymoszczelnych, bezpieczeństwo, odporność na warunki środowiskowe, poziom zabezpieczenia, działanie ochronne funkcji elektrycznych oraz poziom zabezpieczenia przed manipulacją elektryczną wraz ze sposobem badań poszczególnych parametrów oraz ujednoliconą klasyfikację produktów. W zależności od wyników przeprowadzonych badań, każdy z parametrów oznaczony jest odpowiednią wartością kodową. Więcej informacji na temat norm dotyczących zamków hotelowych.

Ognioodporność / EI – Zgodnie z normą europejską, zamek montowany w drzwiach hotelowych musi wytrzymać przynajmniej 30 bez rozszczelnienia w przypadku pożaru. Producent / dystrybutor jest zobowiązany do przeprowadzenia, w uprawnionym laboratorium, testów klasyfikacji ogniowej. W ramach badania ognioodporności zamków hotelowych konieczne jest spalenie drzwi z zamontowanym zamkiem w warunkach laboratoryjnych. Na podstawie wyników badania wydawane jest świadectwo dokumentujące czas po jakim zamek się rozszczelnił. Więcej informacji na temat norm dotyczących zamków hotelowych i ognioodporności.

Oprogramowanie – Oprogramowanie (ang. software) to zbiór instrukcji, algorytmów i interfejsów przeznaczonych dla urządzenia elektronicznego (np. komputera) do realizacji konkretnych celów. Oprogramowanie przetwarza dane w określonym przez autora zakresie, tak aby realizować zdefiniowane cele. Systemy kontroli dostępu w hotelach realizowane są w oparciu o oprogramowanie hotelowe, które pozwala na integrację zamków hotelowych czy zamków do szafek z systemem rezerwacji pokoi i płatności. Dzięki temu, po przybyciu do hotelu goście otrzymują kartę do zarezerwowanego dla nich pokoju, a przy wymeldowaniu mogą uregulować rachunek z restauracji hotelowej, który został dopisany do ich pokoju po odczytaniu karty w restauracji. Wybierając oprogramowanie do zarządzania hotelem warto zwrócić uwagę na jego funkcje oraz możliwości integracji z pozostałymi systemami w hotelu (np. systemem kontroli dostępu). Więcej na temat oprogramowania BIS hotel do zarządzania systemem kontroli dostępu w hotelu oraz integracji zamków hotelowych Be-Tech z oprogramowaniem hotelowym mogą Państwo przeczytać w zakładce Oprogramowanie.

Rodzaje zamków hotelowych – w ofercie Be-Tech dostępne są dwa rodzaje zamków elektronicznych:

  • Zamki wpuszczane (Berlin, London, Oslo) – zamki składające się z szyldów i wkładek, które montowane są w skrzydle drzwi. Mechanizm sterujący pracą zamka umieszczny jest wewnętrz szyldu, elementy mechaniczne wewnętrz wkładki
  • Zamki montowane powierzchniowo / zamki nakładkowe (Oslo Retro) – zamki, w których cały mechanizm mieści się wewnątrz szyldu zamka. Zamki te dostarczane są bez wkładek i mogą być montowane na istniejących drzwiach hotelowych z używanymi wcześniej wkładkami bez konieczności wykonania nowego otworowania pod wkładkę

Rozstaw zamka – rozstaw zamka to odległość wyrażona w milimetrach pomiędzy trzpieniem klamki, a cylindrem na klucz mechaniczny oraz głębokość zamka wpuszczanego (odległość między czołem wkładki a środkiem cylindra na klucz mechaniczny). Zamki produkowane są według przyjętych standardów, dzięki czemu mogą być łatwo dopasowane do stolarki drzwiowej popularnej w danym regionie Świata. Dwa najpopularniejsze standardy to EURO i ANSI. Zamki hotelowe Be-Tech są zgodne ze standardem EURO, co umożliwia ich montaż na praktycznie każdych drzwiach produkowanych przez polskich producentów stolarki drzwiowej. Dokładne wymiary zamków i szablony otworowania dla wszyskich zamków hotelowych Be-Tech dostępne są w dziale do pobrania.

Strona drzwi (strona zamka) – drzwi do pomieszczeń hotelowych mogą mieć zawiasy po lewej lub prawej stronie. W zależności od tego należy dobrać odpowiedni zamek: lewy lub prawy. Określając stronę drzwi stajemy w taki sposób, aby otworzyć drzwi do siebie. Jeżeli drzwi mają zawias po lewej stronie, są to drzwi lewe, jeżeli po prawej – prawe. W zależności od określnej w ten sposób strony drzwi wybieramy odpowiednią stronę zamka. Stronność zamka można określić również również patrząc na zamek: jeżeli klamka zamka skierowana jest w lewą stronę, a rygiel i zapadka w prawą, to mamy zamek lewy, jeżeli klamka zamka skierowana jest w prawo, a rygiel i zapadka w lewo, to mamy zamek prawy. Zamki hotelowe Be-Tech mogą być montowane zarówno na drzwiach lewych jak i prawych.

System jednego klucza – Wszystkie produkty Be-Tech mogą pracować w ramach hotelowego systemu jednego klucza. Tego rodzaju systemy dają gościom hotelowym swobodę poruszania się po obiekcie przy pomocy ich karty klucza do pokoju. W momencie meldowania, recepcjonista przyznaje gościowi prawa do otwierania wybranego pokoju oraz innych przejść (np. wejście na parking, wejście na siłownię, basen, itd.). Gość może korzystać z wybranych atrakcji jedynie w okresie pobytu, później karta automatycznie traci ważność. Systemy jednego klucza Be-Tech umożliwiają przypisanie różnych uprawnień każdej karcie, dzięki temu można przydzielić dostęp do innych pomieszczeń gościom hotelowym i personelowi. Przykładowo, goście mają dostęp do wybranych pokoi, strefy SPA i na parking, personel sprzątający ma dostęp do wszystkich pokojów w hotelu oraz do magazynu, personel techniczny ma dostęp do wszystkich pomieszczeń w obrębie budynku. Możliwe jest również przydzielenie uprawnień wyłącznie w wybranych godzinach (np. personel sprzątający może otwierać pokoje w godzinach 9-12, goście hotelowi mogą korzystać z basenu w godzinach 10-22).

System kontroli dostępu w hotelu – sprzęt (zamki hotelowe, zamki do szafek, czytniki kart, kontrolery wind, itd.) oraz oprogramowanie do zarządzania systemem kontroli dostępu w hotelu. System kontroli dostępu w hotelu, to szczególny rodzaj systemu kontroli dostępu, w którym kluczowe jest zapewnienie czasowego dostępu wielu osobom, niebędącym pracownikami obiektu do pokoi oraz wybranych pomieszczeń. Systemy kontroli dostępu w hotelu pozwalają na zdefiniowanie kilku grup użytkowników oraz przypisanie im podobnych lub takich samych uprawnień dostępu. W wielu przypadkach, systemy kontroli dostępu w hotelach integrowane są z oprogramowaniem do zarządzania hotelem i umożliwiają np. przydzielenie dostępu do wybranych pomieszczeń w zależności od wykupionych usług lub wykupionego pakietu.

System Master Key – system pozwalający na otwieranie wszystkich zamków w obiekcie przy pomocy jednego klucza mechanicznego. Dodatkowo, każdy z zamków może być otwierany przy pomocy unikalnego klucza. Klucz „Master” przechowywany jest w sejfie recepcyjnym lub w biurze hotelu i w przypadku awarii może otworzyć każdy zamek w obiekcie.

System online / offline (zamki online /offline) – w przypadku kontroli dostępu dla hoteli wyróżniamy dwa podstawowe rozwiązania:

  • Zamki hotelowe online – na stałe połączone z komputerem recepcyjnym przy pomocy (w większości przypadków) kabla sieciowego (UTP). Poszczególne zamki programowane są bezpośrednio z komputera, a informacja a prawie dostępu zapisywana jest w pamięci zamka. Minusem tego rozwiązania jest konieczność przeprowadzenia kabla sieciowego do każdego z zamków, co oznacza, że kabel musi być przeprowadzony przez drzwi. Znacznie utrudnia to instalację i podnosi koszty jej wykonania. System online rejestruje dane dotyczące wejścia / wyjścia oraz obecności gościa / personelu w pokoju w czasie rzeczywistym
  • Zamki hotelowe offline – każdy z zamków zasilany jest bateriami i programowany przy użyciu karty programującej lub programatora, a informacje dotyczące praw dostępu zapisane są w kartach gości i kartach personelu. Montaż zamków offline jest znacznie łatwiejszy, jednak hotel nie ma bieżących informacji na temat godzin wejścia do pokoju, czy obecności gościa w pokoju. Dane te zapisywane są w pamięci zamka i mogą być odczytane przy pomocy urządzenia audytowego. Zamki hotelowe Be-Tech to zamki pracujące offline

Transponder – Transponder to określenie identyfikatorów w systemie kontroli dostępu umożliwiających otworzenie drzwi do pokoju, szafki, czy drzwi do poszczególnych pomieszczeń. Rolę transponderów w systemie jednego klucza Be-Tech mogą pełnić karty, breloki lub opaski zbliżeniowe zakładane na nadgarstek.

Uprawnienia dostępu – Uprawnienia w systemach kontroli dostępu to zbiór zasad mówiący, które przejścia może otwierać dany użytkownik. Uprawnienia mogą ograniczać dostęp do wybranych przejść jedynie do pewnego okresu czasu (np. możliwość otwierania drzwi wejściowych od poniedziałku do piątku, w godzinach 9 – 17). W systemie jednego klucza Be-Tech można wyróżnić trzy główne grupy użytkowników i przypisać im odpowiednie uprawnienia:

  • Gość hotelowy – karta gościa otwiera drzwi do jego pokoju oraz wybrane przejścia. Karta ma zdefiniowany termin ważności, po jego wygaśnięciu nie jest możliwe otwieranie drzwi przy jej użyciu. Jeżeli w trakcie pobytu gość zgubi kartę, możliwe jest wydanie duplikatu z tymi samymi uprawnieniami oraz anulowanie zgubionej karty. Przy wymeldowaniu gość oddaje kartę, która może być ponownie wydana innej osobie.
  • Pokojówka – karta pokojówki otwiera wszystkie pokoje hotelowe w zdefiniowanych godzinach oraz wybrane pomieszczenia techniczne (np. magazyn). Karta może otworzyć pokój tylko pod warunkiem, że gość nie zamknął się od środka. Karta nie daje uprawnień do otwierania wszystkich pomieszczeń, dzięki temu personel sprzątający nie ma dostępu np. do pomieszczeń recepcyjnych, biurowych, itd.
  • Menadżer – karta menadżera otwiera wszystkie pomieszczenia w hotelu, o dowolnej porze dnia. Karta otwiera pokoje bez względu na to, czy pokój jest zamknięty od środka, dzięki czemu możliwy jest dostęp w sytuacjach awaryjnych

Włącznik hotelowy / przerywnik prądu / wyłącznik prądu – element instalacji elektrycznej, stosowany w pokojach hotelowych. Jeżeli kieszeń włącznika jest pusta, obwód jest rozwarty i nie płynie przez niego prąd. Po włożeniu karty do kieszeni włącznika obwód zostaje zamknięty i możliwe jest korzystanie z elektryczności w pokoju. Włączniki prądu to w tej chwili standard w każdym hotelu. Zapobiegają one pozostawianiu przez gości włączonego światła, klimatyzacji, czy innych urządzeń elektrycznych podczas ich nieobecności w pokojach. Stosowanie włączników hotelowych ogranicza wydatki hotelu na energie elektryczną nawet o 30%. Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów włączników hotelowych. Warto zwrócić uwagę, z jakimi kartami współpracują włączniki – niektóre, najprostrze rozwiązania reagują na obecność dowolnej karty (np. dowodu osobistego), przez co pozostwienie włączonych urządzeń elektrycznych jest możliwe. Włączniki hotelowe z oferty Be-Tech współpracują jedynie z kartami hotelowymi (w każdym z włączników wbudowana jest cewka, która potrafi wykryć obecność i typ włożonej karty), co skutecznie eliminuje próby użycia innej karty do zamknięcia obwodu elektrycznego.

hotelowy wlacznik swiatla